פרסומת

פתרון קובייה הונגרית

הסרטון מציג את הפתרון הפשוט ביותר לקוביה הונגרית.

הפתרון כולל שבעה שלבים (או שמונה).

שלב ראשון

סידור האיקס העליון – יש ליצור איקס עליון בצבע אחיד על אחת הפאות. יש לשים לב כי הקוביה האמצעית של של אחת  מהפאות הצדדיות (אותה קוביה ממנה אנו מרכיבים את האיקס) תואמת בצבע לקוביית האמצע של הפאות השכנות לפאה עליה אנו מסדרים את האיקס.

לאחר שלב זה הקוביה תראה כך:

111

שלב שני

בשלב זה נמקם את ארבעת הפינות במיקומן לפי הצבע המתאים, לצד האיקס העליון. שלב זה פשוט לביצוע.

שלב שלישי

סידור הפינות – בשלב זה נפעיל אלגוריתם פשוט לסיבסוב הפינות כך שיתאימו לשאר השכבה (השלמת האיקס).

זהו האלגוריתם: (יתאכנו שני מצבים אפשריים)

222 333

אם אתם במצב זה בצעו את האלגוריתם הבא:

ימין: למטה/נגד כיוון השעון
תחתון: שמאלה/נגד כיוון השעון
תחתון: שמאלה/נגד כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון
שמאל: למטה/עם כיוון השעון
תחתון: שמאלה/נגד כיוון השעון
תחתון: שמאלה/נגד כיוון השעון
שמאל: למעלה/נגד כיוון השעון

אם אתם במצב זה בצעו את האלגוריתם הבא:

שמאל: למטה/עם כיוון השעון
תחתון: ימינה/עם כיוון השעון
תחתון: ימינה/עם כיוון השעון
שמאל: למעלה/נגד כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון
תחתון: ימינה/עם כיוון השעון
תחתון: ימינה/עם כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון

שלב רביעי:

כעת, לאחר שהשלמנו שכבה שלמה, נהפוך את הקוביה ונסדר את השכבה השנייה.

בשכבה זו נפעיל אלגוריתם מרכדי אחד: (גם כאן יתאכנו שני מצבים)

444 444

אם אתם במצב זה הפעילו את האלגוריתם הבא:

עליון: ימינה/נגד כיוון השעון
שמאל: למעלה/נגד כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
שמאל: למטה/עם כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון
עליון: ימינה/נגד כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון

אם אתם במצב זה הפעילו את האלגוריתם הבא:

עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון
עליון: ימינה/נגד כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון
עליון: ימינה/נגד כיוון השעון
שמאל: למעלה/נגד כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
שמאל: למטה/עם כיוון השעון

שלב חמישי:

יצירת איקס עליון – בשלב זה ניצור איקס עליון. נחפש על הפאה העליונה מצב בו קיים וי הפונה אלינו ונפעיל את האלגוריתם הבא:

(אם אין וי כזה, נפעיל את האלגוריתם עד שנקבל וי)

מקביל לשמאל: למעלה/עם כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
מקביל לימין: למטה/עם כיוון השעון
עליון: ימינה/נגד כיוון השעון
מקביל לימין: למעלה/נגד כיוון השעון
מקביל לשמאל: למטה/נגד כיוון השעון

התאמת האיקס העליון – במקרה בו האיקס העליון לא מותאם (צדדיו של הקוביות המרכזיות של האיקס העליון לא תואמים למרכזי הפאות הצמודים לו) נכוון את אחת הפאות בה הצבע כן מתאים למרכז כלפי שמאל ונפעיל את האלגוריתם הבא:

666

ימין: למעלה/עם כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון

שלב שישי

מיקום הפינות העליונות – כעת נמקם את הפינות העליונות על ידי האלגוריתם הבא:

777

נמצא פינה אחת המתאימה למקומה (כמו בתמונה) ונפעיל עליה את האלגוריתם:

עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון
עליון: ימינה/נגד כיוון השעון
מקביל לימין: למעלה/נגד כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון
עליון: ימינה/נגד כיוון השעון
מקביל לימין: למטה/עם כיוון השעון

שלב שביעי – סידור הפינות האחרונות

כעת נגיע למצב המוצג בתמונה ונפעיל את האלגוריתם הבא: (אם אין מצב כזה נפעיל את האלגוריתם עד שנגיע למצב זה)

888

שמאל: למטה/עם כיוון השעון
תחתון: שמאלה/נגד כיוון השעון
שמאל: למעלה/נגד כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון
תחתון: שמאלה/נגד כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון
עליון: שמאלה/עם כיוון השעון
ימין: למטה/נגד כיוון השעון
תחתון: ימינה/עם כיוון השעון
ימין: למעלה/עם כיוון השעון
שמאל: למטה/עם כיוון השעון
תחתון: ימינה/עם כיוון השעון
שמאל: למעלה/נגד כיוון השעון
עליון: ימינה/נגד כיוון השעון

בהצלחה!

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*